Làm sao để dậy con yêu kính ông bà

Trong gia đình, ông bà chính là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với bố mẹ con cái. Những gia đình biết yêu kính ông bà luôn có sự vui vẻ hạnh phúc, đầm ấm chan hòa. Những con trẻ yêu kính ông bà sẽ có một tâm hồn đẹp, một tấm lòng sâu sắc và là nền tảng giáo dục cho sự trưởng thành của con sau này.